Dokumenty


Provozní řád školní jídelny 2017 - 2018

Školní řád MŠ Korálek 2017 - 2018


Oznámení o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání - MŠ Korálek od 1.9.2017
Směrnice BOZP směrem k dětem od 1.9.2017
Směrnice ke školnímu stravování dětí 1.9.2017
Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání 2017 - 2018

Zmocnění k vyzvedávání dítěte jinou osobou od 1.09.2017
Směrnice Mateřská škola Korálek - svobodný přístup k informacím od 1.9.2017
Stanovy Spolku rodičů a přátel Mateřské školy Korálek
Omluvenka absence dítěte v povinném ročníku MŠ
Opožděné vyzvednutí dítěte
Zmocnění k jednání a vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou


Projekt „Vzdělávání a inkluze" od 1. 9. 2016
Korálek 23
Plakát


Projekt čeština pro děti s odlišným mateřským jazykem
Projekt čeština
DÍLČÍ PROJEKT č. 10 „ Školka pro všechny aneb od hry k porozumění“ 2017