Mateřská škola Korálek se představuje

Najdete nás uprostřed sídliště Černý Most II, poblíž konečné stanice metra B.

Objekt poutá pozornost na první pohled svým atypickým architektonicky zajímavým tvarem, který působí dojmem veselosti a hravosti. Školní zahrada je vybavena moderními herními prvky pro pohybové aktivity dětí a je doplněna ještě atrii mezi budovami a střešními plochami, jejichž povrch je upraven pro tělovýchovné aktivity.

Do osmi tříd - korálků, barevně a tvarově odlišených, dochází 224 dětí. Čtyři třídy se svými prostorami se nacházejí v budově  A a jsou označeny jako kolečka ( dle tvaru budovy), další čtyři třídy v budově  B jsou označeny jako kostičky ( opět podle tvaru budovy).  Rodičč s dětmi vstupují do MŠ čtyřmi vchody, vstup je společný vždy pro dvě třídy, jejich symboly jsou umístěny na dveřích. Stejně jako zvenčí, i uvnitř jsou prostory plné barev a moderního vybavení, které splňuje i nejnáročnější požadavky pro podnětné vzdělávání dětí.
Všechny pracovnice MŠ (29) se snaží svým zájmem a aktivitami o tvorbu podmínek  pro radostný život dětí v MŠ

Specifika Mateřské školy Korálek

• Každá budova má svou tělocvičnu, která je vybavena potřebným nářadím a náčiním a protiskluzovou podlahovou krytinou.
• V celém areálu máme topení v podlaze, nemáme koberce, pouze kvalitní podlahovou krytinu a eko okna
bez záclon.
• Vybavení ŠJ splňuje veškeré požadavky a kriteria (vzduchotechnika, nerez, místnost pro čištění zeleniny, porcování masa a vytloukárnu vajec) vozíky na ohřev talířů a vyhřívané pojízdné vozíky na výdej jídla. Každá jídelna dětí je vybavena chladícími boxy.
• Pitný režim je dodržován uvnitř i při pobytu dětí na zahradě, kde mají k dispozici zabudovaná pítka.
• Můžeme cvičit a hrát pohybové hry i na střeše, která je k tomu přizpůsobena.
• Program podpory zdraví je komplexní a týká se celkově výchovy ke zdravému životnímu stylu.
• Odborně je ošetřena logopedická prevence a náprava.
• Prevence zubního kazu formou projektu Dětský úsměv.
• Projekt přípravy na školu ve spolupráci se školami.
• Kurzy plavání s Klubem Delfínek v Lagoon Letňany.
• Široká škála zájmových aktivit ( viz harmonogram)
• Pořádáme školy v přírodě v tuzemsku i zahraničí